Analytisch Therapeut | Dieptepsycholoog | ‘s-Hertogenbosch

Er is een essentieel verschil tussen (Analytische) Therapie en coaching. Het belangrijkste verschil is de rol van het verleden en de toekomst. Bij Therapie wordt teruggegaan naar het verleden om te helen wat er geheeld dient te worden en van daaruit ontstaat er in het ‘nu’ op een diepere laag iets nieuws. Bij coaching wordt het verleden aangestipt als vertrekpunt (“waarom doe ik wat ik doe?”) en wordt samen met het omarmen van het verleden vanuit ‘het nu’ gekeken naar de toekomst samen met het arsenaal van keuzemogelijkheden dat erbij is gekomen.

Belangrijke uitgangspunten van de analytische therapie:

  • binnen elk mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden
  • elk mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past
  • elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving
  • de beleving van de buitenwereld is een afspiegeling van wat in onze binnenwereld leeft: zo binnen, zo buiten

In mijn begeleiding als Therapeut neem ik je mee naar de grens van jouw binnen en buiten en begeleid ik je bij het in kaart brengen van die dieper liggende patronen en de ontwikkeling daarop.

Hierbij onderzoeken we jouw bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Jouw gedrag wordt voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste. Samen ontdekken we hoe de verschillen tussen je ‘bewuste’ en je ‘onbewuste’ verband houden met je vraag en of klacht(en).

Analytisch Therapeut | Dieptepsycholoog

De Analytische therapie heeft als uitgangspunt, dat echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen jouw binnen- en buitenwereld en jouw beleving daarvan. Die verandering is alleen te bereiken door intuïtieve bewustwording in plaats van maatschappelijke aanpassing. Jij als mens inclusief je verlangens staat daarbij centraal. Jij als individu in harmonie met jezelf om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren.

Methode

Analytische therapie vindt zijn oorsprong in de Dieptepsychologie: de filosofische en analytisch psychologische ideeën van de Zwitserse psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. Ik werk met je aan het verkrijgen van inzicht, de verwerking ervan en integratie. Hierdoor zullen herhalende storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo heeft de begeleiding een duurzaam effect.

Door mijn opleiding tot Analytisch therapeut werken we samen niet alleen aan de symptomen; de begeleiding kan zelfs gaan tot het onderzoeken van de uitingen van opspelende zielsprocessen. Denk maar aan je dromen of spontane beelden, reacties op situaties. Hierdoor kan ik je als Analytisch therapeut begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar juist gericht op persoonlijke integratie.

Resultaat analytische therapie

Groei vanuit jezelf, betekent nog meer worden wie je van binnen bent. Je bent je nog meer bewust van je eigen innerlijke grens en de verbinding van jouw binnen- en buitenwereld. We kijken vanuit de wortels van je bestaan naar jouw levenslust. Deze levenslust helpt jouw op een hele diepe laag om vanuit je eigen binnenwereld de interactie aan te gaan met de buitenwereld. Omdat het zo over de essentie van het leven gaat, voel je je ten diepste verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt om jouw leven ten volle te leven. 

Heb je behoefte aan een Analytisch Therapeut?

Wanneer je jezelf elke keer aan dezelfde steen blijft stoten en coaching je (net) niet genoeg heeft geholpen, jouw dromen je in verwarring brengen of je buiten-en binnenwereld niet meer synchroon lopen; neem dan gerust contact op voor een kennismaking.