Wat is CHESS DMU Ontwikkeling?

Een concrete methode om in 1 dag  de beslissers in kaart te brengen.

 

‘Zitten we wel met de juiste personen aan tafel?’ Dit is misschien wel de belangrijkste vraag die tijdens een verkoopvergadering wordt gesteld. Het antwoord op deze vraag is vaak onzeker en leidt minimaal tot discussie met niet relevante conclusies.

CHESS: Snel en zeker de DMU in kaart Succes in het verkoopproces wordt meer en meer bepaald door het kennen van de juiste personen. De mate waarin uw sales team dit beheerst, bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit en kwantiteit van uw business. Daar is nu een methode voor. CHESS!

Chess, oftewel Schaak, is dé methode om uw mensen te helpen de echte antwoorden op belangrijke DMU vragen te vinden. De kennis en vaardigheden die de mensen leren, raken de kern van het sales-proces. Zij zullen met veel meer succes de werkelijke spelers en hun invloed in kaart kunnen brengen.

Via de Chess workshop krijgen u en uw medewerkers een praktisch format om de DMU en besluitvormingsprocessen eenvoudig in kaart te brengen:

Wie heeft welke zeggenschap?
Wie heeft invloed over wie bij de klant?
Welke externe partijen hebben daar ook invloed?
Op grond waarvan worden beslissingen genomen?
Hoe kijken ze tegen verkoper, organisatie en onzer oplossing aan?
Wie heeft er verder invloed op de beslissing?
Heb ik genoeg mensen van het juiste kaliber aan mijn kant?
Daarnaast leren u en uw medewerkers hoe een succesvolle strategie te ontwikkelen waarmee waarde wordt gecreëerd zodat de klant eerder bereid is om commitment te geven met betrekking tot de voortgang van het verkoopproces.

Afgestemd op uw praktijk

De methode is speciaal ontworpen door professionals die hun sporen hebben verdiend in de verkoop. De praktische workshop geeft u antwoord op de volgende vragen:

Wat moet ik weten van DMU om meer inzicht te krijgen?
Hoe kan ik het besluitvormingsproces beter beïnvloeden?
Hoe kom ik bij de juiste personen aan tafel?
Bij wie moet ik zijn om betere business binnen te halen en te houden?
Hoe krijg ik een doodgelopen verkoopproces weer van de grond?
Hoe kan ik mijn contactpersonen bewegen meer voor mij te doen?

Sinds 2006 zijn wij eigenaar van de, in Engeland ontwikkelde, innovatieve methode binnen het Nederlandse taalgebied, genaamd Chess DMU ontwikkeling. De methode is speciaal ontworpen voor professionals die hun sporen hebben verdiend in verkoop.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.