Wat is Insights Learning & Development?

Inzicht in persoonlijke communicatie en communicatie binnen team vormt de basis van het Insights Programma. Dit is vaak het startpunt van begeleidingstrajecten bij onze klanten. Het zorgt voor een gemeenschappelijke kader en basis waarop het traject verder wordt ingevuld en waarop verdieping plaatsvindt.

De oplossingen van Insights Learning & Development kunnen op maat worden toegepast om uw bedrijfsvoering en de effectiviteit van uw mensen te verbeteren. Uw concurrentiepositie wordt versterkt door mensen die beter in hun vel zitten, een aantoonbaar hogere productiviteit, lagere kosten en een betere klantgerichtheid.

Insights Discovery ® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Insights model

Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hier naast wordt weergegeven.

Insights Discovery ® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid uitgedrukt in kleurenkwadranten:

vurig rood   stralend geel   zacht groen  helder blauw

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor het het meest natuurlijk is.

Het Insights Discovery® systeem vormt de rode draad door al onze instrumenten en diensten. Het systeem gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen. Een systeem dat gebaseerd is op het werk van Carl Jung, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheidstypologie.

Wij bieden deze methode zowel in workshopvorm als in individuele trajecten aan. Dit kan onderdeel zijn van het Trainings- of coachtingstraject of als een op zich staande module. Wanneer u meer informatie wilt hebben dan nodigen wij u uit om ons te bellen of te mailen.

Trackselling werkt sinds medio 2006 samen met Insights Learning & Development dat tot een van de meest toonaangevende bedrijven in de wereld op het gebied van de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties behoord.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.